0

 

Soru: Bir kimse oruç tutamıyorsa ve aynı zamanda fidye verecek parası da yoksa üzerinden oruç sakıt olur mu?
Cevap: Oruç tutmaktan aciz bulunan bir ihtiyar, fidye vermekten de aciz bulunuyorsa, bu imkân (para) eline geçince fidyeleri ödemesi gerekir. Buna da fırsat bulamasa, malından ödenmesi için vasiyet eder.

Soru: Oruçlu olan kimsenin abdest esnasında ağzına su verirken boğazına su kaçarsa orucu bozulur mu?

Cevap: Şafii mezhebine göre oruçlu olduğunu bildiği halde mübalağa yapmadan (çokça olmayan miktarda) ağzına su almış ve boğazına kaçmış ise orucu bozulmaz. Fakat mübalağa yapmış/abartmış ise orucu bozulur. Çünkü şafiilerde mübalağa yapmak vacib olmayıp sünnettir. Yalnız abdest ve gusül gibi mecburi olan şeylerden başka bir maksat için, mesela serinlenmek için ağzına  su verirse ve boğazına kaçarsa orucu bozulur. (Muğni'l-Muhtaç; 1/429)
Hanefi mezhebine göre, oruçlu olduğunu bildiği/hatırladığı halde, ağzına su verirken boğazına kaçsa orucu bozulur ve kaza etmek zorundadır. (el-Mebsüt; 3/66)
SORU: Kendi kendine gelen kusma sebebiyle oruç bozulur mu?

Dört mezhebe göre de kendi kendine gelen kusuntu sebebiyle oruç bozulmaz. Ebu Hureyreradıyallahuanhudan rivayet edilen bir hadis-i şerifte Hz. Peygamber sallallahu aleyhi vesellem şöyle buyurmuştur: “Oruçlu iken, istemeyerek kusan kimseye kaza gerekmez. Kim de kendi isteği ile kusarsa orucunu kaza etsin.” (Ebu Davud)
Hanefi ve Şafii mezhebine göre, kendi kendine gelip de önlenemeyen kusma orucu bozmaz. Yalnız, kusmuk geriye dönerse ve kendisini zorlayarak kusan kimse böyle değildir. Onun kazası gereklidir.
SORU: Oruçlu bir kimse banyo yapabilir mi?
cevap: Hanefi ve Şafii mezheplerine göre, ağızdan ve burundan içeriye su kaçırmamak şartı ile oruçlu kimsenin bir göle (veya denize) girmesinde veya banyo yapmasında bir sakınca yoktur. Bu durumda da orucun bozulması söz konusu değildir. Ancak Şafii mezhebinde, kasten kulağa akıtılan su orucu bozduğu için ihtiyatlı davranmak gerekir.

SORU: Eşiyle oruçlu iken cima eden fakat inzal olmayan kimsenin kefaret vermesi gerekiyor mu?

Cevap: İnzal olup olmaması fark etmez cima ile orucu bozulur. Ona kefaret ve kaza gerekir.

SORU: Oruçlu iken kına kullanmak oruca zarar verir mi?

Cevap:  Bu orucu etkilemez. İster ele ve ayağa, ister saça kına yakılsın, orucu bozmaz.

SORU: Balgamı yutmak orucu bozar mı?

cevap: Şafii mezhebine göre, balgam boğazda ‘Ha’ harfinin çıktığı yeri aşıp ağza kadar çıkmış ve ihtiyari (isteğe bağlı) olarak yutulursa oruç bozulur. Ancak gayri ihtiyari olarak yutulmuşsa oruç bozulmaz.

Hanefi mezhebine göre, balgamı yutmak orucu bozmaz. Çünkü bunlar beyinden gelmektedir. Ancak en iyisi, bunlar pis olduğu için dışarı atmaktır. Böylece ‘Balgamı yutmak orucu bozar’ diyen alimlerin muhalefetinden kurtulmuş olunur.

SORU: Bir Ülkede Ramazan Ayının Sabit Olması ile diğer ülkelerde de orucun başlanmasına hükmedilebilir mi?

 

Herhangi bir ülkede Ramazan ayı sabit olursa, diğer ülkelerdeki Müslümanların da oruç tutmaları vacip olur. Hilâlin sabit olduğu ülke dışındaki diğer ülkeler uzakta da olsalar, yakında da olsalar, orucu icâb ettiren bir yoldan haber’ aldıkları takdirde, oruç tutmak mecburiye­ti altına girerler. Hilâlin doğuş yerlerinin (matlalarının) ayrı olması üç mezhep imamına göre nazar-ı itibara alınmaz.

Ama Şafiîler buna muhalefet ederek aykırı görüş beyanında bulunmuşlardır.

Şafiilere göre ise; Bir mıntıkada hilâlin görülmesi sabit olursa, dört bir yandan oraya yakın olan mıntıkalarda da oruç tutmak vacip olur. Bu yakınlık da, ayın matlaının aynı olmasıyla meydana gelir. Yani iki mıntıka arasında en fazla 121 kilometrelik bir mesafe bulunmalıdır. Daha uzaktaki bölgelerde, uzaklıktan ötürü ayın matlalarının ayrı olması nedeniyle oruç tutmak vacip olmaz.

 

 

Ryan Reynold

0 yorum

FİKRİNİZİ BELİRTİN

Zorunlu alanları doldurunuz *