VALİLİK DERNEKLERİ UYARDI - Batman Rehber Gazetesi

VALİLİK DERNEKLERİ UYARDI

VALİLİK DERNEKLERİ UYARDI

Valilikten yapılan açıklamada, " Nisan ayı sonuna kadar 2017 yılı beyannamesini www.dernekler.gov.tr sistemine girmeyen derneklerin 5253 sayılı Dernekler Kanununun 32. maddesi gereğince, haklarında idari işlem yapılacaktır." denildi.

 Valiliğin konuyla ilgili açıklaması şöyle "5253 sayılı Dernekler Kanunu’nun “Beyanname verme yükümlülüğü ve denetim” başlıklı 19. maddesinin 1. fıkrası,“Dernekler, yılsonu itibarıyla faaliyetlerini, gelir ve gider işlemlerinin sonuçlarını düzenleyecekleri beyanname ile her yıl Nisan ayı sonuna kadar mülki idare amirliğine vermekle yükümlüdürler. Beyannamenin düzenlenmesine ilişkin esas ve usuller yönetmelikte düzenlenir.” hükmüne amirdir.Bilindiği üzere, derneklerin yıllık beyannamelerini verme dönemi bir Ocak itibariyle başlamakta ve Nisan ayının sonuna kadar devam etmektedir. Ancak, “Yıllık Beyannamelerin” valiliklere Nisan ayında topluca verilmesi gerek idare gerekse Beyannameyi veren derneklerimiz açısından ciddi sıkıntılara neden olmaktadır.Bu itibarla daha önce şifre alan dernekler, mevcut şifreleriyle giriş yaparak 2017 yılına ait beyannamelerini 1 Ocak 2018tarihinden itibaren doldurabileceklerdir. Şifresi olmayan dernekler ise www.dernekler.gov.tr web adresinden “Derbis şifresi almak istiyorum” linkini kullanarak şifre alabilirler. Aldıkları şifre ile sisteme giriş yaparak beyannamelerini internet üzerinden doldurarak beyannamenin çıktısını alabileceklerdir. Alınan beyanname çıktısını yönetim kurulu başkanlığınca onaylayarak dernek dosyalarında muhafaza etmeleri gerekmektedir. Ayrıca, dernek şubelerinin de dernek beyannamelerinin bir suretini dernek merkezlerine verme yükümlülüğünde olmaları nedeniyle, tüm dernek şubelerinin Şubat ayı sonuna kadar beyannamelerini sisteme girmeleri gerekir.  Nisan ayı sonuna kadar 2017 yılı beyannamesini www.dernekler.gov.tr sistemine girmeyen derneklerin 5253 sayılı Dernekler Kanununun 32. maddesi gereğince, haklarında idari işlem yapılacaktır." 

 Açıklamanın devamında şu ifadeler kullanıldı: "Dolayısıyla, derneklerin beyanname verme konusunda herhangi bir sıkıntı yaşamamaları için son güne kadar beklemeyerek yukarıdaki işlemleri süratle yapmaları, gerek idare gerekse dernekler açısından ciddi kolaylık sağlayacaktır. Konunun önem ve hassasiyeti göz önünde bulundurularak dernek yöneticilerine katkı sunmak amacıyla, Valiliğimiz İl Dernekler Müdürlüğü bünyesinde“Beyanname Tanzim ve Destek Masası” oluşturulmuştur."


Önceki HASTA TAŞIRKEN HASTANELİK OLDULAR
Sonraki VALİNİN ADINI KULLANARAK YARDIM TOPLUYORLAR

Yazılan yorumlar hiçbir şekilde tarafımızın görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.